Proiectul „Investim în tineri, investim în viitor!” după aproximativ 4 luni de activități a a ajuns la final.

Scopul proiectului a fost dezvoltarea și diversificarea serviciilor de tineret oferite de către Fundație, prin crearea spațiului necesar dezvoltării tinerilor pentru a avea o participare activă la viața educațională și socială în comunitatea lor, oferind oportunități egale de acces la aceste servicii.


Obiectivele proiectului au fost:
• Furnizarea de competențe și abilității necesare formării unei atitudini responsabile și tolerante în rândul tinerilor demne de urmat de către ceilalți tineri;
• Asigurarea accesului a 70 de tinerilor din județ la formare și educație de calitate non formal, informală și formală;
• Creșterea gradului de conștientizare a importanței voluntariatului la nivelul comunități locale;
• Susținerea a 70 de tinerilor din județ de a participa la activități de dezvoltare personală și profesională;
• Promovarea tinerilor în a-și asuma un rol activ în comunitate şi a implicării acestora în viaţa publică.
• Crearea de spații necesare desfășurării activităților specifice tinerilor;
• Crearea unor programe gestionate de tineri pentru tineri în vederea promovării şi încurajării cetăţeniei active şi totodată pentru asumarea unui rol în comunitate.
• Dezvoltarea și diversificarea ofertei educaționale nonformale.

Rezultate obținute

Pe parcusul celor 4 luni de proiect:

• 70 tineri din jud. Bacău au beneficiat de activități de educație non formală, ateliere de creație,practice șI sportive, Traininguri și workshopuri cu tematici de interes pentru tineri, programul de formare, dezvoltare personală a tinerilor, activități de voluntariat în cadrul Festivalului „Ziua Recoltei”, activități de petrecere a timpului liber, activități care au permis dialogul cu privire la teme specifice: Egalitatea de șanse, Educația nonformală o șansă spre mâine, etc.;
• 20 tineri au participat la Cursul de animator socio educativ și au dobândit astfel noțiunile de bază în domeniul educației nonformale, astfel încât au realizat activități de voluntariat de calitate;
• beneficiarii s-au cunoscut mai bine și au comunicat mai bine cu cei din jur;
• beneficiarii au fost motivați mai mult să-și continue studiile sau să participe la diverse cursuri în vederea integrării profesionale, în urma programului de formare – dezvoltare personală;
• s-au redus comportamentele și atitudinile negative la beneficiari;
• a scăzut în rândul beneficiarilor sentimentul marginalizării și excluderii ca urmare a condițiilor de trai precare;
• 70 de beneficiarii s-au cunoscut mai bine, au aflat care sunt punctele lor tari și care sunt punctele slabe, și au instrumentele necesare pentru a îmbunătăți aceste puncte slabe;
• s-a dezvoltat Centrul de Tineret pentru toți beneficiari indiferent de mediul de proveniență, cu spații care să răspundă nevoilor tinerilor din județ;
• beneficiari și-au conturat valorile personale după care se vor ghida în viață.

Proiectul de tineret „Investim în tineri, investim în viitor” a fost cofinanțat de Consiliul Județean Bacău prin Programul finanțărilor nerambursabile din bugetul propriu pentru anul 2023 conform Legii nr. 350/2005.

Valoarea proiectului a fost de 29.947,00 lei, iar suma solicitată de la autoritatea finanțatoare este de 26.772,62 lei, reprezentând 89,40% din costul total al proiectului.

În perioada septembrie – noiembrie 2023, Fundația sf. Ioan Bosco în parteneriat cu Consiliul Județean Bacău a derulat proiectul „Fiecare merită o șansă”, proiect cofinanțat de Consiliul Județean Bacău prin Programul finanțărilor nerambursabile din bugetul propriu pentru anul 2023 conform Legii nr. 350/2005.

 Proiectul „Fiecare merită o șansă” dorește să ofere aceleași oportunități tinerilor din grupuri defavorizate, din mediul rural așa cum au toți ceilalți din alte medii, și anume: de a fi informați și îndrumați suficient de mult în vederea acumulării cunoștințelor necesare, dezvoltării unor competențe și abilități utile în integrarea socio-profesională. Proiectul a fost un răspuns la nevoile grupului țintă, respectiv, aceea de a avea un mediu educaţional stimulativ şi valorizat, prin metode de educaţie non-formale, pentru aceşti tineri, participare la cursuri de formare, calificare, nevoia de experiență practică, de activități recreative și de dezvoltare a competențelor sociale, de servicii personalizate de orientare vocațională și profesională și consiliere privind dezvoltarea personală și profesională, care nu pot fi satisfăcute datorită costurilor mari ce nu pot fi suportate de tinerii din medii defavorizate si de familiile acestora.

Toate activitățile cuprinse în cadrul proiectului necesită componente de motivare la nivelul tinerilor care au fost asigurate pe tot parcursul implementării proiectului.

Beneficiarii

Beneficiarii direcți ai proiectului au fost 50 tineri cu vârstele cuprinse între 14-30 ani aflați în dificultate, de pe raza județului Bacău

Un real ajutor pentru tineri

Mediul de viață își pune amprenta pe comportamentul și structura mentală a tinerilor care trăiesc în medii dezavantajate. Fundația „Sfântul Ioan Bosco” prin serviciile sociale pe care le oferă prin intermediul Centrului DVI va răspunde necesităților beneficiarilor:
– de a participa la activități educative;
– de a beneficia de activități educative prin care se asigură asistenţă, îngrijire, consiliere şi folosind metode de educaţie non-formală în vederea integrării şi reintegrării sociale, prevenind astfel fenomenele care pot genera probleme de natură socială cu influenţe sociale
– de a beneficia de curs de pregătire examinare ECDL (European Computer Driving Licence), program de pregătire în vederea certificării aptitudinilor de operare pe calculator, curs care are ca scop deprinderea de lucrul cu calculatorul la nivel de cunoștințe generale și dobândirea de competențe în domeniul sistemului operator și a pachetelor Microsoft Office cât și dobândirea competențelor legate de pregătirea și utilizarea instrumentelor de colaborare online. Acest curs oferă tinerilor o certificare a competențelor care poate fi folosită direct pe piața forței de muncă, recunoscută la nivel național și internațional;
– de a beneficia de serviciile unor specialiști, care inspiră încredere, respectă drepturile și libertățile fundamentale ale acestora, oferă informații fiecărui copil/tânăr pentru ca acesta să ia o decizie corectă și liberă în funcție de necesitățile sale;
– de a-și conștientiza permanent nevoile de dezvoltare și de a căuta modalități de realizare a acestora;

Rezultate obținute

  1. 50 de tineri au fost responsabilizați față de propriul viitor prin pregătirea acestora pentru viața de adult, pe plan personal, social și profesional;
  2. S-a facilitat integrarea pe piața muncii a 30 de tinerilor aflați în dificultate prin participarea și absolvirea Cursului de pregătire examinare ECDL (European Computer Driving Licence) în domeniul
    Informaticii/Tehnologiei informaticii;
  3. S-a îmbunătățit capacitatea a 50 de tineri de a fi pregătiți pentru ocuparea unui loc de muncă prin servicii integrate de informare, conștientizare, orientare, consiliere și îndrumare vocațională, personală și de carieră;
  4. Am crescut accesul a 50 de beneficiari la viața comunității prin implicarea acestora în diverse activități de educație non-formală în spiritul integrării sociale, acceptării reciproce și de voluntariat;
  5. S-a crear un mediu atractiv de educație non-formală pentru 50 de beneficiarii direcţi, prin îmbunătățirea bazei materiale, realizarea de instrumente adecvate de educație și asistență si prin aplicarea corectă a metodologiei de organizare şi funcţionare;
  6. S-au dezvoltat abilitățile necesare, prin participarea a 50 de beneficiari la programe instructiv-educative, ateliere de lucru manual, ateliere practice, artistice, sportive;
  7. Am conștientizat comunitatea cu privire la importanța dezvoltării serviciilor sociale pentru copii și tineri aflați în dificultate.

Valoarea proiectului este a fost de 24.675,00 lei, iar suma solicitată de la autoritatea finanțatoare este de 21.960,75 lei, reprezentând 89% din costul total al proiectului.

Proiectul „Investim în tineri, investim în viitor” continuă cu entuziasm producând rezultate printre tinerii beneficiari. 

Beneficiarii care au beneficiat de un curs în domeniul animației socio-educative și care au animat festivalul „Ziua recoltei” continuă să se formeze și să anime copii din cadrul centrului de zi sau ale altor activități din fundație.

Foarte apreciată este și activitatea care permite dialogul cu privire la teme specifice, cum ar fi: Egalitatea de șanse, Educația nonformală o șansă spre mâine, Comunicarea între adolescenți, Tinerii pe piața forței de muncă, Democrație participativă, Fake news, etc.

Aceste traininguri cu tematici de interes au ca scop formarea tinerilor în termeni de atitudine, comunicare și aptitudini sociale în ceea ce privește animația și voluntariatul ca și metode alternativă de educație non-formală.

Proiectul de tineret „Investim în tineri, investim în viitor” este cofinanțat de Consiliul Județean Bacău prin Programul finanțărilor nerambursabile din bugetul propriu pentru anul 2023 conform Legii nr. 350/2005.

Valoarea proiectului este de 29.947,00 lei, iar suma solicitată de la autoritatea finanțatoare este de 26.772,62 lei, reprezentând 89,40% din costul total al proiectului.