Centrul de zi „Dominic Savio”

Un ALTFEL de Afterschool

Începând din anul 2009, centrul se adresează unui număr de 70 de copii cu vârstele cuprinse între 6-14 ani, care participă zilnic, de luni până vineri la activități diverse venind în ajutorul copiilor și părinților ocupați care consideră prioritară educația copiilor și doresc o supraveghere calificată.

Rezultatul se concretizează prin rezultate bune în activitatea școlară și extrașcolară, rezultate cauzate în mare parte și datorită Sistemului Educativ-Preventiv și a tehnicilor de educație non-formală.

E ALTFEL pentru că oferă:

 • Ambient familiar, vesel și sănătos într-un spaţiu modern, special amenajat, în acord cu nevoile şi particularităţile lor de vârstă;
 • Asistență și supraveghere la teme – zilnic, se acordă 2 ore pentru efectuarea temelor școlare, timp în care educatorii responsabili acordă sprijinul necesar tuturor copiilor; temele se realizează într-o atmosferă adecvată studiului, în clase spațioase, luminoase și primitoare.
 • În cazul în care sunt beneficiari care îşi termină sarcinile şcolare înainte de prima oră stabilită, aceştia sunt încurajaţi să lucreze suplimentar.

În plus…

 • În vederea întăririi cunoştinţelor transmise la disciplinele şcolare în care se înregistrează carenţe, personalul acordă și meditaţii suplimentare în vederea acoperirii lacunelor din cunoştinţele elevilor.
 • În a II-a oră acordată efectuării sarcinilor școlare, elevii care și-au terminat temele sunt încurajați să participe la Clubul Isteților (activitate educativă în care copiii realizează proiecte în grupuri pe diferite teme).
 • În cadrul centrului se desfășoară activități de educație non-formală în cadrul Gândului zilei, moment în care au loc discuţii pe diferite teme utile.

Ambient

Toate aceste activități se desfășoară în spații special amenajate:

 1. Săli de clasa spațioase și luminoase pentru fiecare grupă de vârstă;
 2. Săli de joacă pentru activități comune;
 3. Sală de muzică dotată cu chitări și viori;
 4. Sală de formare;
 5. Vestiare;
 6. Cabinet de consiliere;
 7. Sală de mese;
 8. Biblioteca dotata cu: dicționare, enciclopedii, cărți de povesti, culegeri, cărți specifice pentru școlari;
 9. Sală de informatică,
 10. Teatru dotat cu scenă și spațiu suficient pentru derularea evenimentelor artistice și nu numai;
 11. Curte exterioară – loc de joacă în aer liber, teren de fotbal, baschet, volei , gazon, jocuri;
 12. Loc de joaca în interior

Toate activitățile care se desfășoară în cadrul Centrului de zi promovează valorile personale și respectul pentru ceilalți într-un program ordonat și echilibrat oferind în același timp stabilitate, continuitate, prietenie și socializare.