„Investim în tineri, investim în viitor” – final de proiect

Proiectul „Investim în tineri, investim în viitor!” după aproximativ 4 luni de activități a a ajuns la final.

Scopul proiectului a fost dezvoltarea și diversificarea serviciilor de tineret oferite de către Fundație, prin crearea spațiului necesar dezvoltării tinerilor pentru a avea o participare activă la viața educațională și socială în comunitatea lor, oferind oportunități egale de acces la aceste servicii.


Obiectivele proiectului au fost:
• Furnizarea de competențe și abilității necesare formării unei atitudini responsabile și tolerante în rândul tinerilor demne de urmat de către ceilalți tineri;
• Asigurarea accesului a 70 de tinerilor din județ la formare și educație de calitate non formal, informală și formală;
• Creșterea gradului de conștientizare a importanței voluntariatului la nivelul comunități locale;
• Susținerea a 70 de tinerilor din județ de a participa la activități de dezvoltare personală și profesională;
• Promovarea tinerilor în a-și asuma un rol activ în comunitate şi a implicării acestora în viaţa publică.
• Crearea de spații necesare desfășurării activităților specifice tinerilor;
• Crearea unor programe gestionate de tineri pentru tineri în vederea promovării şi încurajării cetăţeniei active şi totodată pentru asumarea unui rol în comunitate.
• Dezvoltarea și diversificarea ofertei educaționale nonformale.

Rezultate obținute

Pe parcusul celor 4 luni de proiect:

• 70 tineri din jud. Bacău au beneficiat de activități de educație non formală, ateliere de creație,practice șI sportive, Traininguri și workshopuri cu tematici de interes pentru tineri, programul de formare, dezvoltare personală a tinerilor, activități de voluntariat în cadrul Festivalului „Ziua Recoltei”, activități de petrecere a timpului liber, activități care au permis dialogul cu privire la teme specifice: Egalitatea de șanse, Educația nonformală o șansă spre mâine, etc.;
• 20 tineri au participat la Cursul de animator socio educativ și au dobândit astfel noțiunile de bază în domeniul educației nonformale, astfel încât au realizat activități de voluntariat de calitate;
• beneficiarii s-au cunoscut mai bine și au comunicat mai bine cu cei din jur;
• beneficiarii au fost motivați mai mult să-și continue studiile sau să participe la diverse cursuri în vederea integrării profesionale, în urma programului de formare – dezvoltare personală;
• s-au redus comportamentele și atitudinile negative la beneficiari;
• a scăzut în rândul beneficiarilor sentimentul marginalizării și excluderii ca urmare a condițiilor de trai precare;
• 70 de beneficiarii s-au cunoscut mai bine, au aflat care sunt punctele lor tari și care sunt punctele slabe, și au instrumentele necesare pentru a îmbunătăți aceste puncte slabe;
• s-a dezvoltat Centrul de Tineret pentru toți beneficiari indiferent de mediul de proveniență, cu spații care să răspundă nevoilor tinerilor din județ;
• beneficiari și-au conturat valorile personale după care se vor ghida în viață.

Proiectul de tineret „Investim în tineri, investim în viitor” a fost cofinanțat de Consiliul Județean Bacău prin Programul finanțărilor nerambursabile din bugetul propriu pentru anul 2023 conform Legii nr. 350/2005.

Valoarea proiectului a fost de 29.947,00 lei, iar suma solicitată de la autoritatea finanțatoare este de 26.772,62 lei, reprezentând 89,40% din costul total al proiectului.

0 raspunsuri

Lasă un răspuns

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *