Fiecare merită o șansă – final de proiect

În perioada septembrie – noiembrie 2023, Fundația sf. Ioan Bosco în parteneriat cu Consiliul Județean Bacău a derulat proiectul „Fiecare merită o șansă”, proiect cofinanțat de Consiliul Județean Bacău prin Programul finanțărilor nerambursabile din bugetul propriu pentru anul 2023 conform Legii nr. 350/2005.

 Proiectul „Fiecare merită o șansă” dorește să ofere aceleași oportunități tinerilor din grupuri defavorizate, din mediul rural așa cum au toți ceilalți din alte medii, și anume: de a fi informați și îndrumați suficient de mult în vederea acumulării cunoștințelor necesare, dezvoltării unor competențe și abilități utile în integrarea socio-profesională. Proiectul a fost un răspuns la nevoile grupului țintă, respectiv, aceea de a avea un mediu educaţional stimulativ şi valorizat, prin metode de educaţie non-formale, pentru aceşti tineri, participare la cursuri de formare, calificare, nevoia de experiență practică, de activități recreative și de dezvoltare a competențelor sociale, de servicii personalizate de orientare vocațională și profesională și consiliere privind dezvoltarea personală și profesională, care nu pot fi satisfăcute datorită costurilor mari ce nu pot fi suportate de tinerii din medii defavorizate si de familiile acestora.

Toate activitățile cuprinse în cadrul proiectului necesită componente de motivare la nivelul tinerilor care au fost asigurate pe tot parcursul implementării proiectului.

Beneficiarii

Beneficiarii direcți ai proiectului au fost 50 tineri cu vârstele cuprinse între 14-30 ani aflați în dificultate, de pe raza județului Bacău

Un real ajutor pentru tineri

Mediul de viață își pune amprenta pe comportamentul și structura mentală a tinerilor care trăiesc în medii dezavantajate. Fundația „Sfântul Ioan Bosco” prin serviciile sociale pe care le oferă prin intermediul Centrului DVI va răspunde necesităților beneficiarilor:
– de a participa la activități educative;
– de a beneficia de activități educative prin care se asigură asistenţă, îngrijire, consiliere şi folosind metode de educaţie non-formală în vederea integrării şi reintegrării sociale, prevenind astfel fenomenele care pot genera probleme de natură socială cu influenţe sociale
– de a beneficia de curs de pregătire examinare ECDL (European Computer Driving Licence), program de pregătire în vederea certificării aptitudinilor de operare pe calculator, curs care are ca scop deprinderea de lucrul cu calculatorul la nivel de cunoștințe generale și dobândirea de competențe în domeniul sistemului operator și a pachetelor Microsoft Office cât și dobândirea competențelor legate de pregătirea și utilizarea instrumentelor de colaborare online. Acest curs oferă tinerilor o certificare a competențelor care poate fi folosită direct pe piața forței de muncă, recunoscută la nivel național și internațional;
– de a beneficia de serviciile unor specialiști, care inspiră încredere, respectă drepturile și libertățile fundamentale ale acestora, oferă informații fiecărui copil/tânăr pentru ca acesta să ia o decizie corectă și liberă în funcție de necesitățile sale;
– de a-și conștientiza permanent nevoile de dezvoltare și de a căuta modalități de realizare a acestora;

Rezultate obținute

  1. 50 de tineri au fost responsabilizați față de propriul viitor prin pregătirea acestora pentru viața de adult, pe plan personal, social și profesional;
  2. S-a facilitat integrarea pe piața muncii a 30 de tinerilor aflați în dificultate prin participarea și absolvirea Cursului de pregătire examinare ECDL (European Computer Driving Licence) în domeniul
    Informaticii/Tehnologiei informaticii;
  3. S-a îmbunătățit capacitatea a 50 de tineri de a fi pregătiți pentru ocuparea unui loc de muncă prin servicii integrate de informare, conștientizare, orientare, consiliere și îndrumare vocațională, personală și de carieră;
  4. Am crescut accesul a 50 de beneficiari la viața comunității prin implicarea acestora în diverse activități de educație non-formală în spiritul integrării sociale, acceptării reciproce și de voluntariat;
  5. S-a crear un mediu atractiv de educație non-formală pentru 50 de beneficiarii direcţi, prin îmbunătățirea bazei materiale, realizarea de instrumente adecvate de educație și asistență si prin aplicarea corectă a metodologiei de organizare şi funcţionare;
  6. S-au dezvoltat abilitățile necesare, prin participarea a 50 de beneficiari la programe instructiv-educative, ateliere de lucru manual, ateliere practice, artistice, sportive;
  7. Am conștientizat comunitatea cu privire la importanța dezvoltării serviciilor sociale pentru copii și tineri aflați în dificultate.

Valoarea proiectului este a fost de 24.675,00 lei, iar suma solicitată de la autoritatea finanțatoare este de 21.960,75 lei, reprezentând 89% din costul total al proiectului.

0 raspunsuri

Lasă un răspuns

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *