Articole

Fundația sf. Ioan Bosco a demarat în parteneriat cu Primăria Municipiului Bacău proiectul „Clubul lui don Bosco” în perioada august-decembrie 2023.

Ce ne propunem?

Scopul proiectului îl reprezintă sprijinirea tinerilor și a copiilor din municipiul Bacău și implicit a comunității din care fac parte în vederea cunoașterii oportunităților pe care le au pentru a face voluntariat, activități asociative, petrecerea timpului liber într-un mod constructiv, dezvoltare personală și implicare civică, valorificarea potențialului propriu, adaptarea la noi contexte sociale.

În vederea atingerii scopului vizat, proiectul și-a propus următoarele obiective:

  1. Promovarea ideii de voluntariat și a unei imagini corecte a activității propriu-zise de voluntariat în rândul a 100 de tinerilor, dar și la nivelul comunității locale;
  2. Creșterea numărului de voluntari, a tinerilor din municipiul Bacău la sesiunile de formare în vederea pregătirii, aprofundării activităților de voluntariat, a dezvoltării unei atitudini civice;
  3. Dezvoltarea de cunoștințe și abilitarea a 100 de tineri în domeniul metodelor educației non-formale, necesare dezvoltării personale și exercitării activității de voluntariat;
  4. Creșterea gradului de participare și implicare activă a 100 de tineri la Clubul lui Don Bosco/Vara Împreună -programe de educație non-formală și intensificarea interacțiunii acestora, aparținând diferitelor grupuri din comunitatea locală în spiritul integrării sociale, acceptării reciproce, cât și dezvoltării unei atitudini civice în comunitatea locală;
  5. Dezvoltarea oportunităților de învățare non-formală și informală, de voluntariat și de petrecere a timpului liber pentru 100 de tinerii din mun. Bacău.

Beneficiari

Beneficiari direcți sunt 100 tineri cu vârstele cuprinse între 14-35 ani din Bacău, participanți la sesiunile de formare privind voluntariatul, laboratoarele din cadrul Clubului lui don Bosco/Vara împreună – programe de educație non-formală, la activitățile de petrecere a timpului liber, la voluntariat, ateliere de dezvoltare personală, etc.

Valoarea proiectului este de 79.645 lei. Acesta este cofinanțat de către Primăria Municipiului Bacău prin Programul finanțărilor nerambursabile din bugetul propriu pentru anul 2023 conform Legii nr. 350/2005.